Buhar Kazanı

Buhar Kazanı Neden Daha Avantajlıdır

Üretim tesislerinde, gereken enerjiyi sağlamak için kullanılan birçok gereç bulunmaktadır. Makinelerin sürekli çalışması için bu sistemlerin iyi seçilmesi gerekir. Fakat birçok tesiste kullanılan buhar kazanı diğer sistemlere göre çok daha avantajlı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir yapıdadır. ST grup tarafından üretilen buhar kazanları ile tesislerinizde sürekli üretim sağlayabilir, zamandan ve masraftan tasarruf yapabilirsiniz. Buhar Kazanı…

Buhar Jeneratörü Nedir?

Endüstriyel alanda üretim yapabilmek için üretim sistemlerini çalıştıran bir güce ihtiyaç vardır. Bu güç ise genel olarak jeneratörler ile sağlanır. Buharlı sisteme sahip olan jeneratörler hem kullanım hem de maliyet bakımından büyük avantajlara sahiptir. Bu bakımdan buhar jeneratörü nedir sorusunun cevabını verirken, sistemin sahip olduğu çalışma prensibinden ve üretim aşamalarında sağladığı avantajlardan bahsetmek faydalı olacaktır.…

Buhar Kazanı - Steam Boiler

Buhar Kazanı Nerelerde Kullanılır?

Endüstri üretiminde en temel konulardan biri, üretimin sürekliliğini sağlayacak bir gücün sağlanmasıdır. Makinelerin çalışması ve gereken işlemin gerçekleşebilmesi için kuvvetin sağlanması gerekir. Birçok tesiste bu kuvvet buhar kazanı olarak bilinen sistemler ile sağlanır. Buharın basıncından elde edilen güç, makinelerin sorunsuz ve sürekli bir biçimde çalışmasına yardımcı olur. ST Grup tarafından tasarlanan buhar kazanları ile tesisinizde…

Buhar Kazanları

Buhar Kazanı Çalışma Prensibi

Buharın itici gücüyle kazanan buhar kazanı geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu kazanlar endüstriden su arıtma tesislerine, metal atölyelerinden arındırma tesislerine kadar birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Buhar kazanlarının bu kadar yaygın bir kullanıma sahip olmasının en büyük sebebi ise düşük maliyetlerle yüksek performans sağlamasıdır. Fakat bunu kavrayabilmek için buhar kazanı nasıl çalışır sorusunu detaylı bir…

Sıvı ve gaz yakıtlı buhar kazanı

Buhar Kazanı Enerji Tasarrufu Sağlar Mı?

Buhar enerjisiyle çalışan ve itici kuvvet sağlayan buhar kazanı başta endüstri olmak üzere birçok alanda tercih edilen bir sistemdir. Sağladığı kuvvetin büyüklüğü sayesinde tercih edilen bu sistem hakkında birçok kişi buhar kazanı enerji tasarrufu sağlar mı sorusunun cevabını merak etmektedir. Soruyu detaylı bir şekilde yanıtlayabilmek için buhar kazanının çalışma prensibinden genel olarak bahsetmek faydalı olacaktır.…

Buhar Kazanı

Buhar Kazanının Avantajları Nelerdir?

Su buharının karmaşık mekanizmaları hareket ettirecek güce sahip olduğu yüzyıllardır bilinmektedir. Endüstri kuruluşlarında kullanılan buhar kazanı bu prensibe dayalı olarak çalışır. Sanayi üretiminde, ısınma sistemlerinde ve birçok alanda kullanılan bu kazanlar sayesinde steam gücüyle kompleks makine ve mekanizmaları harekete geçirmek mümkündür. Buhar kazanları sanayi devriminin ilk dönemlerinde olduğu gibi günümüzde de üretim teknolojisinin temel gereçleri…

Hibrid ve Alternatif Yakıtlı Kazanlar Nedir?

Üretim ve çalışma gücünü sağlamak için çeşitli yakıtlar kullanmak gerekir. Alternatif yakıtlar hem sürdürülebilirlik hem de maliye bakımından avantajlıdır. Farklı yakıtlar kullanılarak etkili çalışma sağlayan hibrit ve alternatif yakıtlı kazanlar bu avantajları sebebiyle birçok tesiste terCih edilmektedir. ST Grup tarafından üretilen kazanları kullanarak, alternatif yakıt kullanımıyla yüksek miktarda enerji elde edebilirsiniz. Hibrid Yakıt Kazanı Nedir?…

Toz Siklonları

Toz siklonları içine giren havanın helisel yol izlemesiyle toz taneciklerini altında bulunan koniğe düşmesini sağlayan toz filtreleridir. Siklonların alt koniğinde bulunan hava kilitleri sayesinde dışarıdan hava emmeden siklon içerisinde bulunan tozun siklon altından toplanmasını sağlar. ST Grup endüstriyel kurutma sistemlerinde havaya bıraktığı su buharının içerisinde bulunan toz taneciklerinin tutulması ve bacadan atılmasını engellemek amacıyla toz…

Soğutma Sistemleri

Pellet presten çıkan pellet ürün ortam neminden etkilenerek çamur haline gelmesiengelleyen ters hava akımıyla çalışan makinelerdir. Pellet kendiliğinden soğumaya bırakılırsaçamurlaşma, enine ve boyuna çatlaklar oluşur ve bu pelletin kalitesini bozar. Pellettetozlaşmaya sebep olur.ST Grup bu alandaki tecrübeli kurucuları ve yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde pelletlemeprosesinde soğutma dolabının olmazsa olmaz olduğunu görmüştür. Yaptığımız çalışmalar ilepellet soğutmak için…

Pelet Pres

Pelet Presi

Pelletleme işleminin gerçekleştiği ham maddenin ürüne dönüştüğü makinelerdir. Peletlenecekürün kurutularak ve öğütülerek pellet prese beslenir. Peletleme işleminden önce hammadde kondüsyonerden geçirilerek, ham maddenin iyileştirilmesi sağlanır. Proses için gerekli duyulan nişasta, melas vb. ürünler burada ham maddeye katılarak iyice harmanlanması sağlanır. Pelet makinesi içinde bulunan özel sertleştirilmiş rulolar ve özel imal edilmiş disk arasına sıkıştırılan ham…