Buhar KazanıBuhar Kazanı

Üretim tesislerinde, gereken enerjiyi sağlamak için kullanılan birçok gereç bulunmaktadır. Makinelerin sürekli çalışması için bu sistemlerin iyi seçilmesi gerekir. Fakat birçok tesiste kullanılan buhar kazanı diğer sistemlere göre çok daha avantajlı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir yapıdadır. ST grup tarafından üretilen buhar kazanları ile tesislerinizde sürekli üretim sağlayabilir, zamandan ve masraftan tasarruf yapabilirsiniz.

Buhar Kazanı Çalışma Prensibi

Buhar enerjisinin makinelerde kullanılması, Leonardo Da Vinci’nin tasarımlarına kadar dayanmaktadır. Sanayi devriminin en önemli gelişmelerinden biri de bu gücün makinelerde kullanılabilmesidir. Çalışma sisteminin temelinde steam yani buhardan elde edilen basıncın itici kuvvetinin kullanılması bulunmaktadır. Buhar kazanlarında üretilen bu kuvvet, borular ve diğer elementler yardımıyla makinelere iletilir.

Kazanın haznesinde belli bir oranda su bulunmaktadır. Haznedeki su, ısı iletimi yüksek metal borular tarafından ısıtılarak buhar gücü elde edilir. Daha sonra, buharın basıncı makinelere aktarılır ve itici güç bu şekilde elde edilmiş olur. Bu çalışma sistemine sahip olan buhar kazanı yüksek güç kapasitesiyle, kompleks makinelerin sorunsuz ve sürekli biçimde çalışmasına yardımcı olur.

Buhar Kazanının Avantajı Nedir?

Buhar Kazanı - Steam Boiler
Buhar Kazanı – Steam Boiler

Haznedeki su buharı, tahliye olmadığı için belli bir süre sonra buharlaşır ve su kütlesine yeniden dâhil olur. Su, tekrar buharlaştırılabilir. Dolayısıyla buhar kazanı kullanımında her seferinde suyu değiştirmek gerekmez. Bu da kaynağın tasarruf edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, haznenin içinden geçen borular çabuk ısınan bir yapıya sahip oldukları için az yakıt harcayarak hızlı sonuçlar almak da mümkündür.

Elbette, buharlaşma esnasında belli bir su kaybı olacaktır. Bazı zamanlarda su takviyesi yapmak gerekebilir. Fakat yüksek miktarda bir takviye gerekmeyecektir. Ayrıca, buhar kazanlarının ihtiyaç duyduğu yakıt oranı oldukça düşüktür. Bu sistemin temel avantajı steam gücü sayesinde, minimum düzeyde kaynak tüketerek maksimum performans göstermesidir.

Tüm bunlarla birlikte buhar kazanları sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir yapıya sahiptir. Atık bırakma oranları oldukça düşüktür. Diğer yandan masrafları ve kaynak tüketimini azalttığı için çevre dostu bir üretime yardımcı olur. ST Grup tarafından üretilen kazanları tercih ederek, tesislerinizde üretimi maksimuma çıkarabilir, tüketimi ise minimum seviyelere düşürebilirsiniz.