Buhar KazanıBuhar Kazanı, Steam Boiler

Fabrikalarda, sanayi tesislerinde ve birçok alanda kullanılan buhar kazanları üretim enerjisi sağlamak için tercih edilir. Yüksek kapasiteli bir buhar kazanı ile nitelikli ve sürekli enerji sağlamak mümkündür. Sanayi Devrimi’nden beri endüstri teknolojisinin ayrılmaz bir parçası olan buhar kazanları, iki yüz yıldır sanayi kuruluşları tarafından tercih edilmektedir. St Grup tarafından üretilen buhar kazanları ile tesislerinizde sürekli enerji sağlayabilirsiniz.

Buhar Kazanının Temel Çalışma Prensibi

Buhar kazanının temel prensibi iti güç sağlamak üzerinedir. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, makinelerin ve sistemlerin çalışması için gereken kuvvet buhar basıncı ile sağlanır. Dolayısıyla buhar kazanı ile sudan elde edilen buharı enerjiye dönüştürmek ve bu basınçla makinelerin çalışmasını sağlamak mümkündür. Her ne kadar farklı sistemler ve teknolojiler geliştirildiyse de temelde aynı mekanizmaya dayanır.

Kazanın haznesinde su bulunmaktadır. Suyun içinden ise ısı iletim oranı yüksek olan borular geçirilir. Bu borular ısıyı iletince, su ısınır ve buhar oluşur. Daha sonra bu buharın sahip olduğu basınç itici güç sağlar ve mekanizmayı harekete geçirir.

Haznede kalan buhar, yoğunlaşarak tekrar suya dönüşür. Bu sayede enerji kaybı azalır ve buharlaşan su tekrar dönüştürülerek kullanılabilir. Bu sayede steam gücünden elde edilen enerjinin sürekliliği sağlanabilmektedir. Buhar kazanlarının bu özelliği ciddi bir enerji tasarrufu sağlar ve maliyetin düşürülerek gücün maksimize edilmesine yardımcı olur.

Buhar Kazanı Nedir
Buhar Kazanı Nedir

Buhar Kazanı Nerelerde Kullanılır?

  • Endüstri kuruluşları, buhar kazanlarının başlıca kullanım alanıdır. Makinelerde gereken gücü sağlayabilmek için buhar enerjisi kullanılır.
  • Buhar gücü gemilerde uzun süre kullanılmıştır. Bugün de bazı gemilerin makine dairelerinde buhar kazanı bulunmaktadır.
  • Geri dönüşüm tesislerinde, öğütme ve arındırma makinelerinde kuvvet sağlayabilmek için buhar kazanları tercih edilmektedir.
  • Metal atölyelerinde, şekillendirme ve pürüzsüzleştirme amacıyla buhar kazanları kullanılır.
  • Ahşap üretimi yapan yerlerde ahşabın şekillendirilmesinde buhar kazanından elde edilen güç kullanılmaktadır.

Buhar kazanı, yukarıdaki örnekler gibi birçok farklı kullanım alanına sahip bir sistemdir. ST Grup tarafından üretilen buhar kazanı çeşitleriyle tesisiniz için gerekli olan üretim gücünü düşük maliyetlerle sağlayabilir ve yüksek performans elde edebilirsiniz.