Toz Siklonları

Toz siklonları içine giren havanın helisel yol izlemesiyle toz taneciklerini altında bulunan koniğe düşmesini sağlayan toz filtreleridir. Siklonların alt koniğinde bulunan hava kilitleri sayesinde dışarıdan hava emmeden siklon içerisinde bulunan tozun siklon altından toplanmasını sağlar. ST Grup endüstriyel kurutma sistemlerinde havaya bıraktığı su buharının içerisinde bulunan toz taneciklerinin tutulması ve bacadan atılmasını engellemek amacıyla toz…

Soğutma Sistemleri

Pellet presten çıkan pellet ürün ortam neminden etkilenerek çamur haline gelmesiengelleyen ters hava akımıyla çalışan makinelerdir. Pellet kendiliğinden soğumaya bırakılırsaçamurlaşma, enine ve boyuna çatlaklar oluşur ve bu pelletin kalitesini bozar. Pellettetozlaşmaya sebep olur.ST Grup bu alandaki tecrübeli kurucuları ve yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde pelletlemeprosesinde soğutma dolabının olmazsa olmaz olduğunu görmüştür. Yaptığımız çalışmalar ilepellet soğutmak için…

Pelet Pres

Pelet Presi

Pelletleme işleminin gerçekleştiği ham maddenin ürüne dönüştüğü makinelerdir. Peletlenecekürün kurutularak ve öğütülerek pellet prese beslenir. Peletleme işleminden önce hammadde kondüsyonerden geçirilerek, ham maddenin iyileştirilmesi sağlanır. Proses için gerekli duyulan nişasta, melas vb. ürünler burada ham maddeye katılarak iyice harmanlanması sağlanır. Pelet makinesi içinde bulunan özel sertleştirilmiş rulolar ve özel imal edilmiş disk arasına sıkıştırılan ham…

Taşıma Ekipmanları

-Helezonlar;Ham maddelerin ve yakıtın yatayda taşınması için imal ettiğimiz taşıma ekipmanlarıdır. U yada boru tipi uygun prosese göreimalatımız vardır. Ülkemizde helezon imalatı yapılırken ürüne, tonaja bakılmaksızın gelişi güzel yapılan imalatlardan farklı olarakürün türüne ve kapasiteye göre; hatve, motor, çap ve tip seçimi yaparak siz değerli iş ortaklarımıza problem yaşamayacağıtaşıma ekipmanı yapmaktayız.-Kovalı Dik Elevatörler;Ham madde ve…

Çekiçli Öğütücü Değirmenler

Çift yönde dönebilen balansı alınmış güçlü rotor yapısıyla, yaş ve kuru hammadde öğütme değirmenidir. Uzun ömürlü çekiç tasarımı ve istenilen parçacık boyutuna göre değiştirilebilen elek sayesinde kolay ve modüler kullanım sağlamaktadır. Kurutmadan önce öğütülen ham maddenin kurutulması kolaylaşacağı için kurutma kapasitesinde artış sağlamaktadır. Pelletleme için uygun boyutlarda elekten geçirilerek ikinci bir öğütmeişlemine gerek kalmamaktadır. Değirmenlerimizde…

Kurutma Sistemi

ST Grup kurucuları döner kurutucu ve katı/gaz yakıtlı yakma sistemleri konusundatecrübelidir.ST Grup olarak katı yakıtlı ocaklarda sağladığımız ısıyı döner kurutucuiçerisine çekerek hammadde kurutma işlemi yapmaktayız. ST Grup olarak 2ton/saat kapasiteden 50 ton/saat kapasiteye kadar kurutma yapabilmekteyiz.Pelletleme için ideal nem oranı %10-%12 olmalıdır. Pelletlenecek ham madde bunem oranına getirilmez ise pelletleme sırasında enerji sarfiyatı artacak ve…