Degazör

Buhar kazanlarının önemli bir parçası olan ve özellikle sularda arındırma sağlayan degazör nedir, ne işe yarar?

Degazör nedir, ne işe yarar?

Kazan besleme sularında, O2 ve CO2 gazları, üretime engel olduğu gibi suların bu gazlardan arındırılabilmesi adına degazör kullanılmaktadır. Farklı bir çalışma prensibi olan bu sistem, buhar kazanlarındaki çalışma sisteminin bozulmaması için serbest oksijen (O2) ve karbondioksit (CO2) gazları arındırmaktadır. Bu arındırma işlemleri sonrasında kazan içerisinde oluşabilen paslanma, erime gibi sorunların da önüne geçilmektedir. Üstelik sürekli taze su ile beslenen bir kaynak, gazların etkilerini daha da arttırmaktadır. Yaşanan sorunların ortadan kaldırılabilmesi ve mevcut su beslemesindeki O2 ve CO2 etkilerini azaltabilmek adına su, degazörden geçirilir.

Degazör Çalışma Sistemi Nasıldır?

Taze besleme suyunun degazörden geçirilmesi, degaze etmek olarak tanımlanmaktadır. Buhar kazanlarında tercih edilen bu parçaların temel görevi, suyun istenen seviyede tutulabilmesidir. İki farklı modeli bulunmaktadır.

Modern Basınçlı Tip Termik Degazör

Modern basınçlı tip termik degazör çalışma sisteminde ise sıcaklık ve basınç etkindir. Yüksek basınçlı kazan sistemlerinin birer parçası olan degazörler çalışma sırasında 102 ile 105 derece arasında işlem yapmaktadır. Basın ise 0,2 ile 0,5 arasında değişmektedir. Tank şeklinde hacimli bir cihaz olan degazör, suyun kaynamasını sağlar. Böylece su içerisindeki gaz açığa çıkar ve yeniden gaz alması da kolay bir şekilde engellenir.

Modern Atmosferik Tip Degazör

Sıcaklık basınç esasına çalışan sistemlerin kullanımı daha yaygın olsa da sektörde sıcaklık ve pulverizasyon esasına göre çalışan degazör modelleri de bulunmaktadır. Bu durumlarda ise taze besleme oranının düşük olma esası aranmaktadır. Sıcaklık ve basınç esasına göre çalışanların tam tersi olarak taze besleme suyunun düşük6 olması, farklı bir şekilde işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu türde ise sıcaklık 100 dereceyi aşmaz ve 90 ile 95 arasında tutulur. Aynı zamanda bu sistemler, sıcaklık ve basınç etkili degazörere göre daha risksizdir. Her iki tipte de arındırılan su, kazanda kullanılır. Arındırma esasında ise açığa çıkarak serbest kalan O2 ve CO2 gazları ise degazör otomatik gaz atma vanalarından dışarıya atılır.