Degazörler

Buhar kazanı besleme suyu içinde çözünmüş olarak bulunan O2 ve CO2 gazları kazan ve tesisattaki tahribatının bertaraf edilmek için üretilir. Yağmurlama ile küçük zerreciklere parçalanan besi suyu, O2 için 102°C, CO2 için 60°C üzerine ısıtılması ile gazlar buharlaşarak sudan ayrılır. Besi suyu sıcaklığının yüksekliği, pompa emişini olumsuz yönde etkilediğinden degazör tankları yükseğe konmalıdır. Bazı durumlarda tank dik yapılarak da çözülebilir. Ayrıca degazör tankları basınçlandırılarak da pompa emişi çözülebilir.Degazörün ısı ihtiyacının bir kısmı flaş buhardan, geri kalanı ise kazandan buhar olarak alınabilir. Fazladan buhar ihtiyacı gibi düşünülse de kazan ve tesisat ömrü düşünüldüğünde degazörler kendi maliyetlerini öderler.

YAKIT TANKLARI

Fuel oil, motorin, benzin, madeni yağlar ve lpg depolanmasında kullanılan, talebe göre tek veya çift cidarlı olarak üretilebilen tanklardır. St37 tipi sacdan imal edilmiş ve silindirik gövde şeklinde tasarlanmışlardır. Kaynakları tozaltı kaynağı ile yapılmıştır. Kumlama ve boya işlemleri tankın kullanım amacına uygun olarak yapılmaktadır. TS EN 12285-1, TS EN 12285-2 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

BACA VE FİLTRE SİSTEMLERİ

Siklon, multisiklon ve ıslak filtreler tiplerinde üretilmektedirler. Kuru tipte, tozu ve kurumu tutucu özelliklerde imal edilirler. Türlerine göre 20µ veya 10µ'dan büyük partiküller için uygundurlar.

EKONOMİZERLER

Bacadan atılan duman gazlarının ısısından faydalanmak için üretilir.
• Yoğuşmalı veya yoğuşmasız olmasına göre sisteme olan verim etkisi değişir.
• Yatırım maliyetini birkaç yılda ödeyen, yardımcı enerjisiz çalışan sistemlerdir.
• Tesislerin ihtiyacı olan sıcak suyunu veya kalorifer suyunu, kazana yüklenmeden, ekonomizerlerden karşılanabilir.
• Kazan giriş suyu ısıtılarak kazan verimini yükseltilebilir.
• Özellikle katı yakıtlı sitemlerde ve bazen de büyük kapasitelerde birincil ve ikincil yakma havasının ısıtılmasında (reküperatör) kullanılmaktadır.
• Baca gazının 20°C aşağı düşürülmesi, kazanda yaklaşık %1 oranında yakıt tasarrufu sağlar.
• Yoğuşmalı veya yoğuşmasız ve tesis ihtiyacına göre duman borulu, kanatlı borulu ve paslanmazdan imal edilebilir.

ST Grup Enerji Degazörler
ST Grup Enerji-41
baca filtre sistemleri
ST Grup Enerji Diğer Ürünler

Fiyat Teklifi İste

CAPTCHA Resmi