TASARIM

Katı yakıtlı kazanlar iki parçadan oluşmaktadır: su ve ateş borulu kazanlar. Bu iki parça tek ve birleşmiş bir gövdede motelidirler. Boru ve lamadan oluşan su borulu ana ocak döner ızgara üzerine yeterli yüksekliğe sahip şekilde imal edilmiştir.

verimlilik

Yüksek hacimli yanma odası alev uzunluğunu yüksek tutmak ve maksimum seviyede verimlilik elde etmek için katı yakıt yakmayı gerektirmektedir. Ayrıca duman geçişlerinin uygun hızda geçeceği şekildeki tasarımı da verimliliği olumlu yönde etkilemektedir.

diğer bilgiler

Kazanda yeterli duman geçişi olması sayesinde, kazanda açığa çıkıan ısının çok büyük bir kısmı buhar üretimi için kullanılabilmektedir. Kazanlarımız, geniş buhar hacimleri sayesinde pik buhar çekişlerine süratle yanıt verebilmekte, su borulu ana ocak sayesinde de flash hızlı buhar üretimi sağlayabilmektedir.

Hibrid Kazan

Fiyat Teklifi İste

CAPTCHA Resmi