Pelletleme işleminin gerçekleştiği ham maddenin ürüne dönüştüğü makinelerdir. Peletlenecek
ürün kurutularak ve öğütülerek pellet prese beslenir. Peletleme işleminden önce hammadde kondüsyonerden geçirilerek, ham maddenin iyileştirilmesi sağlanır. Proses için gerekli duyulan nişasta, melas vb. ürünler burada ham maddeye katılarak iyice harmanlanması sağlanır. Pelet makinesi içinde bulunan özel sertleştirilmiş rulolar ve özel imal edilmiş disk arasına sıkıştırılan ham madde pelletlenmiş olarak çıkar. Pelet pres makineleri dünya üzerinde içinde bulunan diskin iç çapı ile anılırlar. Ülkemizde biyokütle pelleti üreten firmalar bu makineleri genelde yurt dışından ithal etmektedirler. ST Grup kurucuları ülkemizde yeni yeni ufak kapasitelerde üretilen bu makineler üzerinde uzun süren AR-GE çalışmaları neticesinde yüksek tonajlarda ve yüksek kaliteli pellet pres makineleri imalatına başlamıştır. Çalışmalarımız neticesinde ahşap peletinde tek makinede 7 ton/saat, pirina ve tavuk gübresi pelletinde ise tek makinede 22 ton/saat kapasitelere çıkmış bulunmaktayız.
ST Grup olarak ülkemizde henüz çok yeni olan biyokütle tesislerin kurulumunu ithal ürünlerden
daha uygun ve yerli sermaye olarak yapabilecek alt yapı ve projelere sahibiz.