Avantajları

ST Grup Enerji Toz Kömür Yakma Sisteminin getirdiği çeşitli avantajlar şunlardır:

merkezi çalıştırma

Sistemin aşağıdakş bölümleri tek merkezden senkronize bir şekilde çalıştırılabilmektedir: