Pellet presten çıkan pellet ürün ortam neminden etkilenerek çamur haline gelmesi
engelleyen ters hava akımıyla çalışan makinelerdir. Pellet kendiliğinden soğumaya bırakılırsa
çamurlaşma, enine ve boyuna çatlaklar oluşur ve bu pelletin kalitesini bozar. Pellette
tozlaşmaya sebep olur.
ST Grup bu alandaki tecrübeli kurucuları ve yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde pelletleme
prosesinde soğutma dolabının olmazsa olmaz olduğunu görmüştür. Yaptığımız çalışmalar ile
pellet soğutmak için tasarladığımız dolaplar ters hava akımı ile çalışmaktadır. Üretimin
yapıldığı ortamın sıcaklığı ne ise ürün o sıcaklıkta pellet soğutma dolabından çıkarak pelletin
ortam nemini almasının ve çamurlaşmasının önüne geçilmiştir.