-Helezonlar;
Ham maddelerin ve yakıtın yatayda taşınması için imal ettiğimiz taşıma ekipmanlarıdır. U yada boru tipi uygun prosese göre
imalatımız vardır. Ülkemizde helezon imalatı yapılırken ürüne, tonaja bakılmaksızın gelişi güzel yapılan imalatlardan farklı olarak
ürün türüne ve kapasiteye göre; hatve, motor, çap ve tip seçimi yaparak siz değerli iş ortaklarımıza problem yaşamayacağı
taşıma ekipmanı yapmaktayız.
-Kovalı Dik Elevatörler;
Ham madde ve ürünlerin dik olarak taşınması ve yüksek bir noktaya çıkarmak için imal ettiğimiz taşıma ekipmanlarıdır. Kovalı
dik elevatörlerimizde plastik kova kullanmaktayız. Geri dönüş kilitli motor redüktör grubumuz sayesinde olası bir enerji
kesilmesi ve arza durumunda zarar görmeniz engellenecektir.Bant gerdirme sistemi sayesinde uzun süreli kullanım
sağlanmaktadır. Kovalı dik elevatörlerimizde gözetleme kapaklarımız sayesinde çalışmanıza engel olmadan gerekli kontroller
yapılabilir. ST Grup olarak kovalı dik elevatörlerinizde yaşadığınız tüm sorunları ortadan kaldırmak için her zaman daha iyisini
yapmaya gayret edecektir.
-Kovalı Z Elevatörler;
Bakliyat, tohum, buğday vb. tarım ürünlerinin ve kırılganlığı yüksek endüstriyel hammaddelerin proses içinde ve ya paketleme
esnasında bir noktadan diğer bir noktaya taşınması esnasında kullanılan makinedir. Taşıma esnasında ürüne zarar
vermemesinden dolayı tercih edilir. Yatay ve düşey eksenlerde aynı anda taşıma yapabilme kabiliyetinden dolayı kompleks
üretim hatlarında çok verimli çözümler sunar. Yatay ve düşey eksen uzunlukları istenilen ölçülerde imal edilebilir. Düşey
eksende 75⁰ açı ile çıkacak şekilde tasarlandığı için “yatay z elevatör” olarak isimlendirilmiştir. Bu açı ile hareket edecek şekilde
tasarlanmasının sebebi yatay eksende alınan mesafeyi uzatmak ve ürün çekme kapasitesini artırmaktır. Standart tip yatay z
elevatörlere göre özgül ağırlığı yüksek endüstriyel ürünlerin taşınmasında ve/veya yüksek kapasite çözümlerinde tercih
edilirler.
-Zincirli Konveyörler;
Zincirli konveyörler tahıla zarar vermeden siloları yatay ve ya eğimli şekilde doldurma ve boşaltma amaçlı olarak kullanılan
taşıyıcı sistemlerdir. Konveyörlerimiz farklı kapasiteler ve farklı model seçenekleri üretilmektedir.Tahrik , tekne ve avare
kısımlarından meydana gelen zincirli konveyörlerimiz tamamıyla civata-somun bağlantısı ile birbirine monte edilmektedir.
Böylece zincirli konveyörlerin montaj süresi kısaltılmış, teknik servis ve bakımı kolaylaştırılmıştır.